Một số chuẩn của mạng không dây 802.11

Một số chuẩn của mạng không dây 802.11
+ 802.11 : ra đời năm 1997. Đây là chuẩn sơ khai của mạng không dây, nó mô tả cách truyền thông trong mạng không dây sử dụng các phương thức như DSSS, FHSS, infrared (hồng ngoại). Tốc độ hoạt động tối đa là 2 Mbps, hoạt động trong băng tần 2.4 GHz ISM. Hiện nay chuẩn này rất ít được sử dụng trong các sản phẩm thương mại
+ 802.11b : đây là một chuẩn mở rộng của chuẩn 802.11, nó cải tiến DSSS để tăng băng thông lên 11 Mbps, cũng hoạt động ở băng tần 2.4 GHz và tương thích ngược với chuẩn 802.11. Chuẩn này trước đây được sử dụng rộng rãi trong mạng WLAN nhưng hiện nay thì các chuẩn mới với tốc độ cao hơn như 802.11a và 802.11g có giá thành ngày càng hạ đã dần thay thế 802.11b

+ 802.11a : Chuẩn này sử dụng băng tần 5 GHz UNII nên nó sẽ không giao tiếp được với chuẩn 802.11 và 802.11b. Tốc độ của nó lên đến 54 Mbps vì nó sử dụng công nghệOFDM. Chuẩn này rất thích hợp khi muốn sử dụng mạng không dây tốc độ cao trong môi trường có nhiều thiết bị hoạt động ở băng tần 2.4 Ghz vì nó không gây nhiễu với các hệ thống này.
Các chuẩn của mạng không dây 802.11

+ 802.11g : chuẩn này hoạt động ở băng tần 2.4 GHz, sử dụng công nghệ OFDM nên có tốc độ lên đến 54 Mbps (nhưng không giao tiếp được với 802.11a vì khác tần số hoạt động). Nó cũng tương thích ngược với chuẩn 802.11b vì có hỗ trợ thêm DSSS (và hoạt động cùng tần số). Điều này làm cho việc nâng cấp mạng không dây từ thiết bị 802.11b ít tốn kém hơn. Trong môi trường vừa có cả thiết bị 802.11b lẫn 802.11g thì tốc độ sẽ bị giảm đáng kể vì 802.11b không hiểu được OFDM và chỉ hoạt động ở tốc độ thấp.
+ 802.11e : đây là chuẩn bổ sung cho chuẩn 802.11 cũ, nó định nghĩa thêm các mở rộng về chất lượng dịch vụ (QoS) nên rất thích hợp cho các ứng dụng multimedia như voice, video (VoWLAN).
+ 802.11F : được phê chuẩn năm 2003. Đây là chuẩn định nghĩa các thức các AP giao tiếp với nhau khi một client roaming từng vùng này sang vùng khác. Chuẩn này còn được gọi là Inter-AP Protocol (IAPP). Chuẩn này cho phép một AP có thể phát hiện được sự hiện diện của các AP khác cũng như cho phép AP “chuyển giao” client sang AP mới (lúc roaming), điều này giúp cho quá trình roaming được thực hiện một cách thông suốt.
+ 802.11i : là một chuẩn về bảo mật, nó bổ sung cho các yếu điểm của WEP trong chuẩn 802.11. Chuẩn này sử dụng các giao thức như giao thức xác thực dựa trên cổng 802.1X, và một thuật toán mã hóa được xem như là không thể crack được đó là thuật toán AES (Advance Encryption Standard), thuật toán này sẽ thay thế cho thuật toán RC4 được sử dụng trong WEP.
+ 802.11h : chuẩn này cho phép các thiết bị 802.11a tuân theo các quy tắc về băng tần 5 Ghz ở châu âu. Nó mô tả các cơ chế như tự động chọn tần số (DFS = Dynamic Frequency Selection) và điều khiển công suất truyền (TPC = Transmission Power Control) để thích hợp với các quy tắc về tần số và công suất ở châu âu.
+ 802.11j : được phê chuẩn tháng 11/2004 cho phép mạng 802.11 tuân theo các quy tắc về tần số ở băng tần 4.9 Ghz và 5 Ghz ở Nhật Bản.
+ 802.11d : chuẩn này chỉnh sửa lớp MAC của 802.11 cho phép máy trạm sử dụng FHSS có thể tối ưu các tham số lớp vật lý để tuân theo các quy tắc của các nước khác nhau nơi mà nó được sử dụng.
+ 802.11s : định nghĩa các tiêu chuẩn cho việc hình thành mạng dạng lưới (mesh network) một cách tự động giữa các AP 802.11 với nhau.
+ 802.11n : chuẩn này đang được xây dựng, có tốc độ rất cao, từ 200 – 540 Mbs, hoạt động ở 2 giải băng tần là 2,4 GHz và 5 GHz.
Trên đây chỉ là khái quát về các chuẩn khá phổ biến thôi, nếu ai muốn tìm hiểu kỹ hơn thì vào google mà search là có ngay.
Sưu tầm
Một số chuẩn của mạng không dây 802.11 Một số chuẩn của mạng không dây 802.11 Viết bởi on 11:48 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.